Vol477嫩模筱慧大理旅拍性感内衣配黑丝裤袜半脱秀翘臀诱惑写真50P筱慧尤蜜荟

Vol477嫩模筱慧大理旅拍性感内衣配黑丝裤袜半脱秀翘臀诱惑写真50P筱慧尤蜜荟

每七八十丸,空心盐汤、盐酒任下。随症用引,如头痛茶下;

 再加大火将穿山甲炙酥,研为细末,另加百草霜一两,共研细收入瓷瓶内,封紧不可泻气。 八月白露后,收糯稻上露,晚间服二次,即消。

煮三周时,以铁匙抄于火上试之,伏火即止,候干以大火之;发明雁为信鸟,岂宜食之。

但以一边运动一边沉着者即是无疑,方用蟹爪一升,甘草一尺,东流水一斗,以苇薪煮至二升,去滓,入真阿胶二两,令烊,顿服或分二服。雄黄枯矾细辛甜瓜子各等为末搐入鼻中。

或豆热甚,黑陷,腹满喘急,小便赤色而将死者,此一服更加大承气汤约以下之,得利立效。凡人无病,或坐卧,或酒后,陡然即死者,名旺痧。

孩儿茶、木樨花各一两(晒干焙研),薄荷叶(晒研)一两,硼砂(去脚)五钱。又方治口疮,好酒煮黄连,呷下立愈。

Leave a Reply