No112杜乔媚到入骨写真专辑39P杜乔爱尤物

No112杜乔媚到入骨写真专辑39P杜乔爱尤物

 天書文欲使人為善,不欲聞其惡也。 其處種者少收,樹木枯落,民無餘糧,更相殘賊,爭勝而已。

是故治少善者,樂為之衰少。经脉之血流行,脏腑之血守位。

謫竟,上者著聞曹一歲,有功乃復。故萬二千國,一部中人不相似也。

吾睹真人問事□□,承知天欲語,故為子具言。人身六气为病,有自生者,有与天之六气相感应而生者,故外感内伤,大端最宜分晰也。

 復置四時,生成所有,分居於野,有晚早穀草。上有神記下無靈,上無隱匿,其主坐焉。

毛烧末,水服方寸匕,亦吐。血如随相火行,则必黑而不红。

Leave a Reply