AV天堂精品一区二区三区

AV天堂精品一区二区三区

痈疽溃后不宜服。《本经》主心腹鬼疰,精物老魅,咳逆泄痢脓血,女子漏下,症瘕坚结,小儿热气发明涩可以去脱,龙骨入肝敛魂,收敛浮越之气。

六棱者佳,去核用。佐刘寄奴治便血最效。

利小便水道者,水气从之下趋也,搜风顺气丸用之。发明白棘乃小枣树上针,故能决刺破结。

若粪便不能溅注而淋漓不前者,此元气告匮,不可救也。《本经》主青盲明目,除邪,利大小便,去寒热。

 除去五内之邪则热中消渴愈矣。但皮薄脚散及泄泻畏食者服之,每致驳裂而成不救,不可不慎。

 闽广瘴毒之乡人常食此,必以叶裹嚼之。凡血虚发热,产后大热须炮黑用之。

Leave a Reply