No015嫩模孙梦瑶V性感比基尼完美诱惑31P孙梦瑶轰趴猫

No015嫩模孙梦瑶V性感比基尼完美诱惑31P孙梦瑶轰趴猫

此全天元真气,以人补人最妙,世所少知,用火焙酒煮及去筋膜,大误也。治法必须泄火滋水,使水气得旺,则火气自平,火平则汗、狂、躁、渴自除矣。

若稳婆来时,即令产妇见面,彼必胡言乱语,用力太早,必致难产,百变歌括∶难产数日主何缘,坐草大早是根源。十膈五噎,身体羸瘦,腰膝腿疼,四肢无力,耳聋眼花,丹田虚冷。

用干姜炒黑为末,童便调服。盖气之下陷者,因气之虚也,但补其气,则气旺而肠自升举矣。

 逐瘀止血用生地,大黄赤芍粉丹皮。人参槟榔沉香天台乌药用四味,各磨浓汁,取七分,煎三沸,温服。

湿加白术、羌活各一钱。一剂而闷痛除,二剂而子悬定,至三剂而全安。

量大小人,三五丸加至二三十丸,按病调引子送。 或疑产后禁用白芍,恐伐生气之源,何以频用之而奏功也?

Leave a Reply